İşveren Kısa Çalışma Ödeneği
“Kısa Çalışma Ödeneği ile Zor Zamanlarınızda Yanınızdayız”

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilmektedir. Kısa çalışma uygulanan bu dönemde, işçilere çalışmadıkları süreler için kısa çalışma ödeneği ödenmektedir.

İşçilerin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmeleri için işverenin kısa çalışma başvurusunun uygun bulunması ve çalışma süreleri ile işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olmaları gerekmektedir.

Kısa çalışma ödeneği miktarı, sigortalının son 12 aylık kazancı dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ı olarak hesaplanmaktadır ve bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçememektedir. 2017 yılında ödenecek en düşük ödenek miktarı 1.058,41, en yüksek ödenek miktarı ise 2.646,01 TL’dir.