Ücret Garanti Fonu
“Ücret Garanti Fonuyla Ücretleriniz Korumamız Altında”
İşverenin iflas, iflas erteleme, haciz veya konkordato kararı gibi nedenlerle ödeme aczine düşmesi halinde işçilerin 3 aylık ödenmeyen ücretleri ücret garanti fonu kapsamında İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

Ücret garanti fonundan yararlanılabilmesi için işsizlik sigortası kanunu kapsamında prim ödenmesi ve çalışılan işyerinin ödeme güçlüğüne düşmüş olması gerekmektedir.