İşsizlik Ödeneği
"İşsizlik Ödeneği İle İşsizlerimize Destek Oluyoruz.”
Kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa en aza indirerek kendilerinin ve ailelerinin zor duruma düşmelerini önlemek amacıyla işsizlik ödeneği ödüyoruz. Herhangi bir hak kaybı yaşamamak için iş akdinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde şahsen veya elektronik ortamda(www.iskur.gov.tr) başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlerden, iş akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün sürekli olmak üzere, son 3 yıl içinde 600 gün işsizlik sigortası primi ödeyenler işsizlik ödeneğinden yararlanabilirler.

Ödenekten yararlanma süreleri son 3 yılda ödenen prim gün sayısına bağlı olarak 180 ila 300 gün arasında değişmektedir.

İşsizlik ödeneği miktarı, sigortalının son 4 aylık kazancı dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. 2017 yılında ödenecek en düşük ödenek miktarı 705,60, en yüksek ödenek miktarı ise 1.411,21 TL’dir.