İşbaşı Eğitim Programları
“İş Tecrübesi Kazanmanızı Sağlıyoruz”
Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır.

İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır.

Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR’dan talep edebilirler.
İşbaşı Eğitim Programları En fazla 78 fiili gün (3 ay) ve haftalık en fazla 45 saattir.


Programdan yararlanabilmek için;
  • Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
  • 15 yaşını tamamlamış olmak,
  • İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
  • Emekli olmamak,
  • Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
  • Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde işsiz olmak (uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigorta primi yatırılmamış olmak)
  • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak gerekmektedir.


Ayrıca yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.
Programa katılanlara;
  • Katılımcı zaruri gideri (Günlük 54 TL)
  • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi
  • Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri ödenmektedir.


81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılabilirsiniz.